top of page

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen de partijen begeleidt om tot gezamenlijk gedragen oplossing/ besluitvorming te komen. 

 

Mediation wordt altijd uitgevoerd op vrijwillige basis. Hierin kiezen jullie als partijen bewust en vrijwillig voor mediation omdat jullie gezamenlijk tot een oplossing willen komen.

Waarom mediation?

 

Mediation is de manier om er samen uit te komen zonder een langdurige juridische strijd en hoge kosten. Daarnaast voorkomt dit een hoop stress voor jullie en de eventuele betrokken kinderen. 

De mediator is ten alle tijden onafhankelijk en onpartijdig. Zij heeft oog voor beide partijen en de belangen die een rol spelen in het conflict. Bij een scheiding kan de communicatie tussen jullie beiden moeizaam verlopen. Dit kan komen door de emoties, onbegrip en wantrouwen die een rol spelen. De mediator zal deze emoties, onbegrip en wantrouwen bespreekbaar maken. Hieruit maakt zij de onderliggende belangen zichtbaar van beide partijen, waardoor jullie beiden weer tot nieuwe perspectieven kunnen komen en werken aan een oplossing/afspraken die voor jullie acceptabel is. 

DSC_8989.jpg
Familie medation

Familie mediation

DSC_9043.jpg

De mediator is de neutrale derde binnen de echtscheidingsproces en zij kiest geen partij. De belangen van jullie en ook die van jullie kinderen staan voorop. Hierbij zorgt de mediator voor balans tijdens het echtscheidingsproces. Doordat de mediator onpartijdig is zorgt zij voor een eerlijk scheidingsproces. Zij kiest dus geen partij, ze zorgt ervoor dat jullie beiden jullie verhaal kunnen doen en naar elkaar luisteren om uiteindelijk tot een oplossing en goede afspraken te komen met bijvoorbeeld betrekking tot partner- en/of kinderalimentatie, ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. 

 

Voordelen van mediation? Ik som ze voor je op:

 

  • Sneller proces dan een juridische procedure

  • Mediation is goedkoper

  • Mediation is vertrouwelijk 

  • Mediator is onpartijdig 

  • Mediation is maatwerk, gericht op jullie situatie

  • Mediation is vrijwillig, eenieder kan ten alle tijden stoppen met de mediation

  • Mediation zorgt ervoor dat partijen gezamenlijk tot een oplossing komen die jullie zelf bepalen

  • Iedere partij heeft inspraak en wordt gehoord

  • Mediation streeft naar een duurzame oplossing

De mediation goed afsluiten:

Zodra jullie het beiden eens zijn worden er afspraken gemaakt en deze worden schriftelijk vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. De zorg en contactafspraken omtrent de kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. De advocaat kan de afspraken laten bekrachtigen bij de rechter.  

Belangrijk om te weten: zitten jullie al midden in een juridische strijd? Ook dan is mediation mogelijk.

Tijdens de mediation wordt uw zaak bij de rechter stilgelegd. Wordt u het tijdens de mediation niet of maar gedeeltelijk met elkaar eens? Dan kunt u uw zaak bij de rechter, eventueel gedeeltelijk, voortzetten. Dit heet Mediation naast Rechtspraak. 

Familie mediation

Familie mediation is een gestructureerde manier om de scheiding zo optimaal mogelijk te regelen. Hierbij werkt de mediator volgens een fase-methode om de structuur van het proces goed te kunnen laten verlopen en jullie zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Hieronder de 3 fases:

1. De scheidingsmelding. Jullie zijn in overeenstemming dat jullie de scheiding definitief willen doorvoeren. 

2. Het ouderschapsplan. Hierin staan de kinderen centraal. Binnen het ouderschapsplan worden alle afspraken omtrent de kinderen vastgelegd. Deze afspraken komen tot stand in gesprekken die jullie ouders met elkaar hebben. Tevens wettelijk verplicht.

3. Financiële regelingen en boedelscheiding. In deze fase komen de praktische en financiële zaken aan de orde.

 

Werkgebieden

Mediation Haaglanden heeft haar werkgebied in de hele regio Haaglanden en kan op verschillende neutrale locaties worden gehouden. Valt u buiten de regio en wenst u om toch voor Mediation Haaglanden te kiezen? Dan bespreken we graag met u de mogelijkheden.

Werkwijze en kosten

1. De voorfase van mediation

Op het moment dat je contact met ons opneemt zal de mediator een aantal vragen stellen om een globale inschatting te maken van de situatie en uitleg geven over de werkwijze en de wederzijdse verwachtingen. Als de kwestie geschikt is voor mediation dan maakt de mediator direct een afspraak en zal deze via de mail bevestigen aan beide partijen. De andere partij en jijzelf ontvangen algemene informatie over de mediation procedure, de mediationovereenkomst (om alvast in te lezen), de algemene voorwaarden en beroepsgedragsregels. 

2. Het eerste mediationgesprek

Tijdens dit gesprek, indien akkoord, wordt eerst de mediationovereenkomst toegelicht en door de partijen en mediator ondertekend. Na ondertekening begint het proces.

 

3. Mediation vervolggesprekken

De vervolggesprekken zijn altijd in aanwezigheid van beide partijen. Tussendoor zijn aparte afspraken of telefonisch contact met mediator niet mogelijk. Als er vragen zijn kan dit via de email, cc aan de andere partij, naar de mediator. Deze regel is om misverstanden te voorkomen en om de partijdigheid niet in gevaar te brengen. In de gesprekken kunnen emoties hoog oplopen, de mediator zorgt ervoor dat deze ruimte er is maar niet ontaard in geruzie. Daarnaast zal de mediator erop letten dat eenieder kan zeggen waar het echt om gaat en de andere partij gaat begrijpen wat de ander bedoelt. 

 

4. De oplossing

Binnen het proces zijn alle mistanden besproken, belangen in kaart gebracht en is het tijd om naar de oplossing toe te werken. De oplossing komt vanuit de partijen zelf, de mediator geeft hierin geen advies. Als er advies gewenst is, kunnen partijen zelf een (gezamenlijke) adviseur raadplegen. Als jullie overeenstemming (een weloverwogen oplossing) hebben bereikt dan wordt deze vastgelegd binnen een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend. 

Kosten mediation

Uiteraard zijn de kosten voor mediation niet onbelangrijk. Niet ieder (scheiding) traject is hetzelfde en daarom werken wij niet met pakketten en komt bij ons maatwerk van pas zodat u nooit teveel betaald. Het eerste oriënterende gesprek is geheel gratis, in dit (telefonisch) gesprek kunt u al uw vragen stellen en of je een klik voelt met de mediator. Ik geef je een heldere inschatting van de kosten zodat u niet voor verassingen komt te staan. 

DSC_9000.jpg
Werkwijze en kosten
bottom of page